Moxee

En erfaren lots –
genom hela projektet

Vår kunskap – din trygghet

Det är mycket att tänka på oavsett om det ska byggas helt nytt, om det ska byggas ut, renoveras eller om det handlar om saker ska sättas ihop. Det ska ordnas ritningar, köpas in material och underleverantörer ska anlitas.

Det mesta kräver någon form av tillstånd och i sort sett alltid dokumentation. Sen ska maskiner finnas på plats vid rätt tidpunkt.

Allt det här kan vi hjälpa dig med. Vi kan finnas med som beställarstöd, vid upphandling, och vi ser till att alla delar i ditt projekt dokumenteras.

Naturligtvis så kan du anlita oss för hela projektet. Då går vi igenom allt, innan vi börjar, sedan tar vi hand om allt – arbetsledning, maskinsamordning, inköp och alla tillstånd.

Vi ser till att din vision, det du vill ha blir verklighet, och ditt projekt är i trygga, erfarna och försäkrade händer.

ARBETSLEDNING

Vi kan leda ditt projekt, vara med och planera inför starten, bistå med upphandling och anlitande av underleverantörer.

PLANERING

Vi hjälper dig med planering, ansökningar av de tillstånd som behövs och vi ser naturligtvis till att dokumentera allting.

MASKINSAMORDNING

Förutom att rätt medarbetare ska hamna på rätt ställe så kräver ett projekt också maskiner. Vi ser till de också är på rätt plats vid rätt tillfälle.

Öppettider

Måndag till fredag
07.00 - 17.00

KONTAKT

Telefon: 072-210 97 06

info@moxee.se

Design: Winterkvist.com 2024